En anställd i Göteborg Mekaniska Werkstad arbetar med en maskin

Flexibel legotillverkning

GMW expanderar 

Göteborgs Mekaniska Werkstad är inne i en stark tillväxtfas och har hösten 2022 utökat produktionsytan
med cirka 800 kvadratmeter. Därtill har det investerats i nya maskiner och utrustning samt nyanställts
personal.

Kvalitetscertifierad produktion med en över 100 år lång tradition av hantverksskicklighet.

Vi erbjuder legotillverkning av prototyper, längre serier, korta serier och stycketillverkning samt maskinbyggnation.

Våra bearbetningsmetoder inkluderar:

Genom flexibilitet, kompetens och erfarenhet löser vi ditt produktionsproblem!

Produktionsprocessen i vår mekaniska verkstad

Hos oss går er produkt från ritning eller skiss till prototyp, nollserie och serietillverkning genom moderna produktionsprocesser, hantverksskicklighet och över ett sekels erfarenhet.

Vår produktionsanläggning är väl anpassad efter kundernas skiftande behov. Vi tillverkar allt från enkla detaljer till de mest avancerade konstruktionerna – ingen utmaning är för stor eller för liten!