Maskinbyggnation i Göteborg

Vi tar hand om hela produktionskedjan

En av våra specialiteter är nybyggnation av specialmaskiner på uppdrag av tillverkningsindustrin. Genom nära samarbeten med företag inom industriel, ytbehandling och konstruktion tar vi hand om hela produktionsprocessen.

Vårt kvalitetsarbete

Vi är kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001:2015

Se certifieringar

Om oss & vår historia

Över 100 år lång tradition av
hantverksskicklighet

Vår historia

Legotillverkning: Slutprodukt

Efter kundens önskemål

GMW har mångårig erfarenhet av maskintillverkning på uppdrag av både små och stora svenska industriföretag. Många gånger handlar det om att bygga en specialmaskin eller utrustning för kundens interna tillverkningsprocess, men det kan även vara så att kunden i sin tur säljer maskinen vidare till extern part under eget varumärke.

Maskinbyggnation är många gånger en logistisk utmaning. Alla delar ska vara klara i tid för slutmontaget och ofta går detaljerna genom samtliga våra tillverkningsprocesser. Därtill ska standarddelar köpas och externa tjänster såsom ytbehandling, målning och elektronik vara rätt inplanerade.

GMW ombesörjer även testning och CE-märkning med hjälp av externa konsulter. Packning och leverans till slutkund ingår också ofta i våra åtaganden.