Våra tjänster inom legotillverkning

Fräsning, svarvning, slipning och svetsning i Göteborg

Vi har lösningen på ditt produktionsproblem

Vi erbjuder legotillverkning av prototyper, längre serier, korta serier och stycketillverkning samt maskinbyggnation. Våra bearbetningsmetoder inkluderar fräsning, svarvning, slipning, svetsning och montage och vi hanterar volymer av de mest skiftande slag.

Flexibla lösningar oavsett behov

Vi arbetar för både mindre enmansföretag och multinationella storföretag – ingen utmaning är för stor eller för liten. Genom flexibilitet, kompetens och erfarenhet löser vi ditt produktionsproblem!

Vad är legotillverkning?

Legotillverkning kallas även för kontraktstillverkning och innebär att ett företag producerar eller bearbetar en produkt på uppdrag av ett annat företag. Det kan röra sig om prototyper, verktygsdetaljer, formar, axlar, maskiner eller annan utrustning.

Hur tillverkningen går till hos oss

Göteborgs Mekaniska Werkstad erbjuder legotillverkning där bearbetningsmetoderna består av fräsning, svarvning, slipning och svetsning. Vår anläggning kan stå till tjänst med fräsning och svarvning i både manuella och CNC-styrda maskiner, slipning enligt mycket snäva toleranser, avancerad svetsning samt plåtslageri och montering.

Uppdragsgivaren kan av olika skäl besluta sig för att lägga ut delar av sin tillverkning på entreprenad till en tredje part. Företaget ger instruktioner till legotillverkaren som kan bestå av exempelvis en ritning, skiss, 3D-modell eller en datafil, och tillverkning påbörjas därefter enligt överenskommelse.

Legotillverkning är vanligt inom bland annat elektronikproduktion, bilindustrin och läkemedelsbranschen. Ett uppdrag kan innefatta allt från små projekt såsom enstycks prototyptillverkning till större projekt i form av serietillverkning och maskinbyggnation.

Inom alla typer av legotillverkning är det viktigt med en noggrant planerad produktionskedja för ett bra resultat. Det förekommer även mycket detaljarbete som kräver expertis och hantverksskicklighet för att slutprodukten ska uppfylla högt satta krav på exempelvis ytfinhet och toleranser.