Svarvning

Stort utbud av svarvning

Vi förfogar över ett stort antal både manuella och CNC-styrda svarvar. Genom att kunna erbjuda en sådan mix av maskiner blir flexibilitet och kapacitet mycket hög – vi anpassar oss snabbt efter skiftande behov.

Vårt kvalitetsarbete

Vi är kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001:2015

Se certifieringar

Om oss & vår historia

Över 100 år lång tradition av
hantverksskicklighet

Vår historia

Legotillverkning: Produktion

Flexibla svarvningstjänster

Vi erbjuder våra kunder flexibel svarvning, GMW förfogar över olika typer av svarvar. Vi har exempelvis två Teach-In-svarvar, vilka är datorstyrda men där verktygen skiftas manuellt på fyra olika verktygsplatser. Fördelen med denna typ av maskin är att den går fort att ställa och kräver mindre programmering. Här bearbetas ofta enstycksdetaljer och korta serier.

Vid svarvning av mer komplexa detaljer och längre serier används någon av våra tre fleroperationssvarvar, som har möjlighet att både fräsa, svarva och borra. Dessa maskiner är helt datorstyrda med automatiska verktygsmagasin och stångmatning. Två av maskinerna är försedda med en så kallad subspindel som möjliggör bearbetning från två sidor.

Vi har även en CNC-svarv utan fleroperationsmöjligheter samt en manuell svarv för bearbetning av mindre jobb och intern verktygstillverkning.

Vi utför svarvning i de flesta material och har kapacitet för allt från enstycksdetaljer till längre serier. I tillverkningen används datorstöd i form av CAM-systemen GibbsCAM och FeatureCAM. I de manuella svarvarna utförs ofta kortare jobb men med samma krav på noggrannhet och precision.

Vi utför svarvning i de flesta material och har kapacitet för allt från enstycksdetaljer till längre serier. I tillverkningen används datorstöd i form av CAM-systemen GibbsCAM och FeatureCAM. I de manuella svarvarna utförs ofta kortare jobb men med samma krav på noggrannhet och precision.