Vad är mekanisk legotillverkning?

Legotillverkning kallas även för kontraktstillverkning och innebär tillverkning eller bearbetning enligt instruktioner från en uppdragsgivare. En instruktion kan exempelvis vara en ritning, skiss, 3D-modell eller en datafil. Ett uppdrag kan innefatta alltifrån små projekt såsom enstycks prototyptillverkning till större projekt i form av serietillverkning och maskinbyggnation.

GMW är ett renodlat legotillverkande företag med inriktning på just prototyp- och serietillverkning samt maskinbyggnation. Tillverknings- och bearbetningsmetoderna innefattar skärande bearbetning i form av fräsning, svarvning, slipning, svetsning samt plåt och montage. Vi ombesörjer även externa tjänster såsom ytbehandling, lackering och gravyr.