Vad är innerrundslipning?

Innerrundslipning slipar detaljens innersida. Metoden kallas även för hålslipning. Metoden går i likhet med ytterrundslipning ut på att avverka material från arbetsstycket tills rätt mått uppnås.

GMW förfogar över både manuella och CNC-styrda rundslipmaskiner.