Frågor & svar om tillverkning

 • Vad är kontraktstillverkning?

  GMW är experter inom kontraktstillverkning – även kallat legotillverkning. Det innebär att ett företag producerar eller bearbetar produkter på uppdrag av andra företag, produkterna kan vara prototyper, formar, axlar, maskiner eller annan utrustning. Vi erbjuder både mindre och större projekt, alltifrån enstycks prototyptillverkning till större serietillverkningar och maskinbyggnationer.  

  Våra tillverknings- och bearbetningsmetoder innefattar bland annat:

  • Skärande bearbetning
  • Plåt & montage
  • Ytbehandling (externa tjänster)

  Flexibel kontraktstillverkning 

   

  Vi på GMW har lång erfarenhet av kontraktstillverkning och lägger stor vikt i att anpassa vår tillverkning utifrån våra kunders skiftande behov. I vår produktionsanläggning har vi möjlighet att tillverka både enklare detaljer och de mest avancerade konstruktionerna. 

  Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just ditt förtags behov.

 • Vad är mekanisk legotillverkning?

  Legotillverkning kallas även för kontraktstillverkning och innebär tillverkning eller bearbetning enligt instruktioner från en uppdragsgivare. En instruktion kan exempelvis vara en ritning, skiss, 3D-modell eller en datafil. Ett uppdrag kan innefatta alltifrån små projekt såsom enstycks prototyptillverkning till större projekt i form av serietillverkning och maskinbyggnation.

  GMW är ett renodlat legotillverkande företag med inriktning på just prototyp- och serietillverkning samt maskinbyggnation. Tillverknings- och bearbetningsmetoderna innefattar skärande bearbetning i form av fräsning, svarvning, slipning, svetsning samt plåt och montage. Vi ombesörjer även externa tjänster såsom ytbehandling, lackering och gravyr.

 • Jag vill tillverka en prototyp, hur ser processen ut?

  Första kontakten med oss går ofta via en offertförfrågan via e-post, där dina behov framgår. Om ritningen eller instruktionen är tydlig återkommer vi med en offert på det antal som efterfrågas. Om vi finner underlagen otillräckliga för att kunna beräkna ett pris återkommer vi med frågor så att du får möjlighet att göra förtydliganden.

  Det händer att vi kommer med produktkritik för att göra processen så kostnadseffektiv som möjligt, både för oss och för dig som kund. Det kan till dels röra konstruktionen som sådan – kanske kan en liten toleransändring snabba på tillverkningsprocessen avsevärt? Det kan även handla om materialvalen – är det verkligen hållbart att använda ett icke rostfritt material med tanke på användningsområdet?

  När första prototypen är godkänd och klar tillverkar vi vid behov en nollserie för att därefter, om behov finns, övergå till serietillverkning.