Prototyptillverkning

Vad är prototyptillverkning?

Prototyptillverkning är en process där tillverkare utför en- eller fåstycksproduktion åt företag som vill utveckla en ny produkt. Själva prototypen kan vara en första förlaga inom exempelvis design eller elektronik som utsätts för stresstester och förbättringar innan tillverkningen av en nollserie eller större serie sker.

Vårt kvalitetsarbete

Vi är kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001:2015

Se certifieringar

Om oss & vår historia

Över 100 år lång tradition av
hantverksskicklighet

Vår historia

Vår prototyptillverkning – från ritning till färdig produkt

Med prototyptillverkning får du en känsla för hur din idé kommer att se ut och uppföra sig som färdig produkt. Det är alltså en mycket användbar metod där du får möjlighet att upptäcka brister, väga fördelar mot nackdelar samt anpassa prototypen för att spara så mycket energi, tid och kostnader som möjligt innan eventuell serietillverkningen sätter igång.

Du kan testa och utvärdera faktorer såsom:

  • Material
  • Konstruktion
  • Färg
  • Ytbehandling

Vilka fördelar finns med prototyptillverkning?

Prototyptillverkning är en flexibel och effektiv väg till serietillverkning. Det är ett kostnadseffektivt sätt att testa nya koncept eftersom du får användbar och ibland även oväntad feedback tidigt i tillverkningsprocessen.

I vilka material utför vi prototyptillverkning?

Vi på GMW utför prototyptillverkning i:

  • Vanligt stål
  • Rostfritt stål
  • Metaller (t. ex. brons, koppar och mässing)
  • Aluminium
  • Plaster (t. ex. acetal, oilon och nylon)
  • Bakelit

Hur gör man en prototyp hos er?

Den första kontakten med oss går ofta via en offertförfrågan via e-post, där dina behov framgår. Om ritningen eller instruktionen är tydlig återkommer vi med en offert på det antal som efterfrågas. Om vi finner underlagen otillräckliga för att kunna beräkna ett pris återkommer vi med frågor så att du får möjlighet att göra förtydliganden.

Vi går igenom ritningen och tittar på egenskaper såsom mått, toleranser, ytbehandling och materialtyp. Det händer att vi kommer med produktkritik för att göra processen så kostnadseffektiv som möjligt, både för oss och för dig som kund. Det kan beröra konstruktionen som sådan – kanske kan en liten toleransändring snabba på tillverkningsprocessen avsevärt? Det kan även handla om materialvalen, är det t. ex. verkligen hållbart att använda ett icke rostfritt material med tanke på användningsområdet?

Idag finns också moderna CAM-program där vi ofta simulerar prototypkörningen digitalt för att bl. a. beräkna tidsåtgång och verktygsval. När offerten är godkänd köper vi in materialet som behövs och planerar vilka maskinoperationer som ska köras. Det kan exempelvis handla om fräsning, slipning, svarvning eller svetsning. Varje steg i tillverkningskedjan är mycket noga kontrollerad med hög spårbarhet och kontrollmätning. När första prototypen väl är godkänd och klar tillverkar vi vid behov en nollserie för att därefter, om önskemål finns, övergå till serietillverkning.

GMW har lång erfarenhet av prototyptillverkning i många olika typer av material

Vi har lång och gedigen erfarenhet av prototyptillverkning, vilket är en trygghet för dig som kund. Tillsammans går vi igenom dina behov och kommer med eventuella råd kring design och funktion för konstruktionen.

Vår mångsidiga maskinpark gör att vi har stor kapacitet att hjälpa såväl mindre enmansföretag som multinationella storföretag – ingen utmaning är för stor eller för liten!

Våra kunder finns inom en rad olika branscher såsom fordonsindustrin, olja och gas, förnybar energi, medicinteknik och marinindustrin – branscher där tillfredsställande kvalitet och leveranssäkerhet är A och O. Den varierande kundbasen är dessutom ett bevis på vår breda kompetens och anpassningsförmåga.

Välkommen att kontakta oss!