Om Göteborgs Mekaniska Werkstad

Göteborgs Mekaniska Werkstad sysselsätter idag 27 engagerade medarbetare. Vår styrka ligger i legotillverkning av korta och medellånga serier samt prototyper i många olika material. En betydande del av verksamheten är även byggnation av specialmaskiner på uppdrag av tillverkningsindustrin.

Vi är ett lean-tänkande företag, certifierat enligt ISO 9001:2015 och arbetar kontinuerligt med förbättringar, kundnöjdhet och total kvalitet. Tydliga rutiner för det dagliga arbetet, bemyndigande av arbetsstyrkan och transparent ledarskap genomsyrar kvalitetsarbetet. Det gör oss till en stabil och långsiktig samarbetspartner, redo för nästa utmaning!

Företagsfakta

Omsättning: 23 MKR
Antal anställda: 27 st
Org.nr.: 5566497003
Momsreg.nr.: SE556649700301

Historik

Göteborgs Mekaniska Werkstad, GMW, hette tidigare Carl Larssons Mekaniska, CLMV. Namnet ändrades år 2015 när Göteborgs Mekaniska förvärvade CLMV. De båda bolagen har var för sig en lång och händelserik historia vilken redogörs för nedan.

1919

De tidiga åren

CLMV bildades 1919 av fabrikör Carl Larsson. I begynnelsen reparerades maskiner och motorer i liten skala. När Sverige något år senare gick in i 1920-talet sågs en snabbt växande bilism och motorrenoveringar blev snabbt huvudinriktningen. Efterhand byggde bolaget även upp tillverkning av egenutvecklade produkter; under en följd av år exporterades till exempel finborrmaskiner och ställbara handbrotschar över hela världen.

1919
1940-talet

När företaget på 40-talet flyttade från sina gamla lokaler i Elisedal till Backaplan (numera huserar McDonald’s och Stadium i huset) ökade antalet anställda till över 100. Affärerna gick bra och verksamheten utökades till att även omfatta tillverkning av motordelar och maskiner för motortillverkning. På 1950-talet hade bolaget 200 anställda och omsatte nära fyra miljoner kronor.

1940-talet
1980-talet

Ny inriktning

Under 1980-talet flyttade företaget till nuvarande lokaler på Åskvädersgatan i Göteborg. CLMV:s tidigare inriktning på motorreparationer hade då fått ge vika för en specialisering på legoarbeten, bland annat som underleverantör åt bil- och varvsindustrin. Kunderna bestod bland andra av Avery, för vilka bolaget tillverkade tryckpressar. Även SAAB använde CLMV som underleverantör till sina personbilar; cirka 320 000 svängarmsaxlar om året producerades.

1980-talet
1984

Göteborgs Mekaniska tar form

Ungefär samtidigt, år 1984, startade Hans Andersson tillsammans med tre kollegor Göteborgs Mekaniska, GMAB. Alla fyra hade tidigare varit verksamma på Wikings Mekaniska, ett annat anrikt Göteborgsföretag som varit precisionstillverkare sedan 1800-talet. Wikings gick i konkurs och ur spillrorna bildades således Göteborgs Mekaniska. Som en hyllning till den tidigare arbetsgivaren, och till Göteborg som industristad i allmänhet, pryddes logotypen av fyra vikingar uppställda på Älvsborgsbron med hamnen i bakgrunden.

1984
1990

I början huserade GMAB i en liten verkstad i Grimbo industriområde. Legotillverkning i form av svarvning, fräsning samt plåt och svetsning var huvudinriktningen redan från start. Bland annat tillverkades komponenter och rörsystem för tankmätning åt SAAB Marine. På 90-talet flyttade bolaget till Vikings gamla lokaler i Biskopsgårdens industriområde (bara några hundra meter från CLMV). Bolaget utförde även service och reparationer på befintliga anläggningar hos kund.

1990
1990-talet

Förändrade förutsättningar

Både CLMV och GMAB upplevde under 90-talet en ökad automatisering. Tekniken och marknadens förändringar gjorde att antalet anställda minskade drastiskt och de båda bolagen hade mot slutet av seklet tillsammans cirka 40 medarbetare. En helautomatisk produktionslinje för bilindustrin installerades, där detaljerna gick via bandtransport mellan olika operationer. Därefter tillkom ytterligare produktionsgrupper för axeltillverkning till lastvagnsindustrin.

Göteborgs Mekaniska införlivades under en kort tid på 90-talet i CLMV:s verksamhet under namnet GEMAB-Carl Larsson, men samarbetet avbröts i och med lågkonjunkturen och båda verksamheterna fortsatte på egen hand

1990-talet
2000-talet

Sammanslagningen

CLMV:s inriktning hade länge varit slipning i olika former; planslipning, rundslipning och centerlesslipning, kompletterat med traditionell skärande bearbetning i medellånga och längre serier GMAB å sin sida var främst fokuserade på kortare serier, maskinbyggnationer och prototyptillverkning. Vid sidan om fräsning och svarvning var även svetsning en stor del av verksamheten. Under åren som gick sneglade de båda bolagen återigen på varandra och en tanke om en ytterligare sammanslagning började växa fram. Det skulle nämligen ge en komplett mekanisk verkstad med allt från slipning, svarvning och fräsning till svetsning och maskinbyggnation. Den tekniska nivån, mångsidigheten och flexibiliteten skulle därtill bli än högre.

2000-talet
2014

I efterdyningarna av lågkonjunkturen 2008–2009 blev det så på allvar tal om ett förvärv; en vårdag år 2014 öppnade CLMV:s ägare för en försäljning av verksamheten till GMAB, vars maskiner, personal och utrustning flyttades till lokalen på Åskvädersgatan. År 2015 ändrades namnet till Göteborgs Mekaniska Werkstad AB, nu med båda verksamheternas inriktningar under ett och samma tak – en modern fullserviceanläggning som satsar fullt ut på att kunna tillmötesgå framtida förväntningar från industrisveriges uppdragsgivare.

2014
2015 & fram

Nutid

Idag är Göteborgs Mekaniska Werkstad en komplett anläggning med en modern och flexibel maskinpark. Inriktningen är legotillverkning i form av både korta och längre serier, prototyptillverkning och maskinbyggnation. Med mycket erfarna och kunniga medarbetare, ordning och reda i produktionen, hög transparens och bemyndigande av arbetsstyrkan gör vi våra uppdragsgivare lika nöjda idag som för över 100 år sedan.

2015 & fram