Hur vi gör det

Legotillverkning: Bearbetning

Slipningen är trots allt bara en av många bearbetningsmetoder som ger oss möjlighet att leva upp till vårt renommé som mycket mångsidiga. Svarvning och fräsning är två minst lika stora delar i vår verksamhet och vi har resurser för såväl rationell tempotillverkning som för komplexa uppdrag.

Hur går legotillverkning till hos er?

Den första kontakten med oss går ofta via en offertförfrågan via e-post, där dina behov framgår. Om ritningen eller instruktionen är tydlig återkommer vi med en offert på det antal som efterfrågas. Om vi finner underlagen otillräckliga för att kunna beräkna ett pris återkommer vi med frågor så att du får möjlighet att göra förtydliganden.

Vi går igenom ritningen och tittar på egenskaper såsom mått, toleranser, ytbehandling och materialtyp. Det händer att vi kommer med produktkritik för att göra tillverkningen så kostnadseffektiv som möjligt, både för oss och för våra kunder.

Idag finns moderna CAM-program där vi ofta simulerar körningen digitalt för att bl. a. beräkna tidsåtgång och verktygsval. När offerten är godkänd köper vi in materialet som behövs och planerar vilka maskinoperationer som ska ingå. Det kan exempelvis handla om fräsning, slipning, svarvning eller svetsning. Varje steg i tillverkningskedjan är mycket noga kontrollerad med hög spårbarhet och kvalitetskontroller.

GMW har stor kapacitet att lösa såväl enkel som komplex legotillverkning

GMW erbjuder legotillverkning i form av prototyptillverkning, korta och långa serier samt maskinbyggnation. Våra bearbetningsmetoder är svarvning, slipning, fräsning, svetsning och montage. Vi arbetar för både svensk och utländsk industri och tillhandahåller dels hela produktionslösningar för tillverkningssektorn, dels styck- och serieproduktion av detaljer. Vi ombesörjer även externa tjänster såsom ytbehandling, lackering och gravyr.

Vi på GMW är stolta över vår genuina erfarenhet som legotillverkare som sträcker sig över 100 år bakåt i tiden. Det gör att du får den kompetens och maskinutrustning som krävs för en slutprodukt av förväntad kvalitet. Vår mångsidiga maskinpark gör dessutom att vi har stor kapacitet att hjälpa såväl mindre enmansföretag som multinationella storföretag – ingen utmaning är för stor eller för liten!