Vad är ytterrundslipning?

Ytterrundslipning slipar ett runt arbetsstyckes yttersida. En rundslipmaskin, antingen manuell eller CNC-styrd, med roterande slipskiva används och åstadkommer mycket fin yta enligt snäva toleranser. Arbetet kräver stort hantverkskunnande och erfarenhet. En vanlig detalj som ofta rundslipas är en axel. Den ser inte särskilt märkvärdig ut, men om materialet har ojämn hårdhetsgrad eller om detaljen kastar, krävs mycket hög koncentration hos operatören för att innehålla ritningstoleransen. Arbetar man därtill med längre arbetsstycken måste operatören hela tiden vara extra uppmärksam, så att inte sliptrycket gör att svikten blir större än toleranserna.

GMW förfogar över både manuella och CNC-styrda rundslipmaskiner.