Vanliga frågor och svar

 • Vad är kontraktstillverkning?

  GMW är experter inom kontraktstillverkning – även kallat legotillverkning. Det innebär att ett företag producerar eller bearbetar produkter på uppdrag av andra företag, produkterna kan vara prototyper, formar, axlar, maskiner eller annan utrustning. Vi erbjuder både mindre och större projekt, alltifrån enstycks prototyptillverkning till större serietillverkningar och maskinbyggnationer.  

  Våra tillverknings- och bearbetningsmetoder innefattar bland annat:

  • Skärande bearbetning
  • Plåt & montage
  • Ytbehandling (externa tjänster)

  Flexibel kontraktstillverkning 

   

  Vi på GMW har lång erfarenhet av kontraktstillverkning och lägger stor vikt i att anpassa vår tillverkning utifrån våra kunders skiftande behov. I vår produktionsanläggning har vi möjlighet att tillverka både enklare detaljer och de mest avancerade konstruktionerna. 

  Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just ditt förtags behov.

 • Vad är mekanisk legotillverkning?

  Legotillverkning kallas även för kontraktstillverkning och innebär tillverkning eller bearbetning enligt instruktioner från en uppdragsgivare. En instruktion kan exempelvis vara en ritning, skiss, 3D-modell eller en datafil. Ett uppdrag kan innefatta alltifrån små projekt såsom enstycks prototyptillverkning till större projekt i form av serietillverkning och maskinbyggnation.

  GMW är ett renodlat legotillverkande företag med inriktning på just prototyp- och serietillverkning samt maskinbyggnation. Tillverknings- och bearbetningsmetoderna innefattar skärande bearbetning i form av fräsning, svarvning, slipning, svetsning samt plåt och montage. Vi ombesörjer även externa tjänster såsom ytbehandling, lackering och gravyr.

 • Jag vill tillverka en prototyp, hur ser processen ut?

  Första kontakten med oss går ofta via en offertförfrågan via e-post, där dina behov framgår. Om ritningen eller instruktionen är tydlig återkommer vi med en offert på det antal som efterfrågas. Om vi finner underlagen otillräckliga för att kunna beräkna ett pris återkommer vi med frågor så att du får möjlighet att göra förtydliganden.

  Det händer att vi kommer med produktkritik för att göra processen så kostnadseffektiv som möjligt, både för oss och för dig som kund. Det kan till dels röra konstruktionen som sådan – kanske kan en liten toleransändring snabba på tillverkningsprocessen avsevärt? Det kan även handla om materialvalen – är det verkligen hållbart att använda ett icke rostfritt material med tanke på användningsområdet?

  När första prototypen är godkänd och klar tillverkar vi vid behov en nollserie för att därefter, om behov finns, övergå till serietillverkning.

 • Vad innebär fräsning?

  Fräsning är en form av skärande bearbetning och utförs i antingen konventionella (manuella) fräsmaskiner eller datorstyrda, så kallade CNC-fräsar. Här används ett roterande skärverktyg som bearbetar arbetsstycket, som i sin tur spänns fast med hjälp av fixturer och skruvstycken på ett bord i fräsmaskinen. Skärverktyget ställs i olika vinklar och arbetsbordet flyttas för att uppnå önskad form och mått.

 • Vad innebär svarvning?

  Svarvning är en form av skärande bearbetning och utförs i antingen konventionella (manuella) svarvmaskiner eller datorstyrda, så kallade CNC-svarvar. Principen är att arbetsstycket spänns fast i en chuck med hjälp av ett antal backar. Arbetsstycket roterar medan ett skärverktyg rör sig horisontellt längs med detaljen och avlägsnar material tills önskat mått och form uppnås.

 • Hur fungerar planslipning?

  Som namnet antyder används en planslipmaskin för att göra arbetsstycken plana. Detaljen monteras på ett magnetbord som rör sig horisontellt medan en slipskiva sänks tills önskat mått och ytjämnhet uppnås. Om materialet som ska slipas är omagnetiskt spänns arbetsstycket istället upp med hjälp av fixturer.

  En hel del planslipningsjobb är ganska enkla, exempelvis om arbetsstycket inte är så stort, är hårt och jämnt samt om det bara ska slipas i ett plan. Är detaljen större ställs högre krav eftersom det alltid blir spänningar och skevheter i större arbetsstycken. Om de dessutom skall bombarderas, det vill säga ha en pyramidform måste slipning ske i fyra olika plan som dessutom skall vara symmetriska.

  GMW förfogar över en planslipmaskin med arbetsområdet 1250×500 mm och maximal höjd på 500 mm.

 • Vad är centerlesslipning?

  Centerlesslipning är en effektiv slipmetod som främst används för att slipa cylindriska detaljer med hög precision, i och med den höga effektiviteten lämpar sig metoden för stora serier. 

  Metoden är en process för att avlägsna material från ytterdiametern av ett arbetsstycke. Detaljen matas in mellan två skivor, där den ena skivan slipar och den andra matar. Frammatningen sker således automatiskt utan operatörens inblandning. Detaljen går sedan med ett transportband tillbaka till operatören.

  Fördelar med centerlesslipning:

  • Åstadkommer mycket fina ytor 
  • Ger perfekt rund- och rakhet 
  • Klarar av snäva toleranser 
  • Halvautomatiserad.

  På GMW använder vi ofta metoden på detaljer som axlar, cylindrar, rör och ventiler. Vi använder oss av en manuell centerlesslip med en maxlängd på 300 mm och en maxdiameter på 100 mm.

  Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

 • Vad är innerrundslipning?

  Innerrundslipning slipar detaljens innersida. Metoden kallas även för hålslipning. Metoden går i likhet med ytterrundslipning ut på att avverka material från arbetsstycket tills rätt mått uppnås.

  GMW förfogar över både manuella och CNC-styrda rundslipmaskiner.

 • Vad är ytterrundslipning?

  Ytterrundslipning slipar ett runt arbetsstyckes yttersida. En rundslipmaskin, antingen manuell eller CNC-styrd, med roterande slipskiva används och åstadkommer mycket fin yta enligt snäva toleranser. Arbetet kräver stort hantverkskunnande och erfarenhet. En vanlig detalj som ofta rundslipas är en axel. Den ser inte särskilt märkvärdig ut, men om materialet har ojämn hårdhetsgrad eller om detaljen kastar, krävs mycket hög koncentration hos operatören för att innehålla ritningstoleransen. Arbetar man därtill med längre arbetsstycken måste operatören hela tiden vara extra uppmärksam, så att inte sliptrycket gör att svikten blir större än toleranserna.

  GMW förfogar över både manuella och CNC-styrda rundslipmaskiner.

 • Vad innebär läppning?

  Om svarvning eller polering inte ger önskat resultat i ytjämnhet kan läppning vara ett bra alternativ att ta till. Vid denna metod används till skillnad från vid andra slipmetoder ett slipmedel (slippasta), för att bearbeta arbetsstycket. Detaljen roteras mot en gjutjärnsskiva med oscillerande rörelser. Denna slipningsprocess ger bra toleranser och ytfinhet.

  Det finns två syften med läppning:

  • Det ena är att ge arbetsstycket en god ytplanhet genom polering
  • Det andra är att få två detaljer att passa ihop genom att gnida arbetsstyckena mot varandra

  För att uppnå ett jämnt och fint resultat kräver slipmetoden kvalitativ utrustning. GMW förfogar i dagsläget över en läppningsmaskin. 

  Kontakta oss gärna om du vill veta mer om läppning!

 • Vilka svetsmetoder använder vi?

  GMW använder sig av följande svetsprocesser:

  • MIG (Metal Insert Gas) och MAG (Metal Active Gas)
  • TIG (Tungsten Inert Gas)
  • MMA (Manual Metal Arc Welding)
 • Vilka material kan vi svetsa i?

  Vi svetsar och löder i de flesta på marknaden förekommande material, såsom:

  • Stål
  • Gjutjärn
  • Rostfritt stål
  • Aluminium