Vanliga frågor och svar

 • Bild på en mekanisk verkstad

  Vad gör en mekanisk verkstad?

  En mekanisk verkstad är en verkstad där råmaterial omvandlas till precisionstillverkade delar och komponenter. Delarna...

 • metall CNC fräs

  Vad är en prototyp?

  En prototyp är inte bara en tidig version av en produkt, utan en resurs som...

 • En person som svetsar på en arbetsplats

  Hur svetsar man?

  Svetsning är en central process inom många industrisektorer, och på GMW har vi en djup...

 • Ingen bild!

  Vad är kontraktstillverkning?

  GMW är experter inom kontraktstillverkning – även kallat legotillverkning. Det innebär att ett företag producerar...

 • Vad är mekanisk legotillverkning?

  Legotillverkning kallas även för kontraktstillverkning och innebär tillverkning eller bearbetning enligt instruktioner från en uppdragsgivare....

 • Jag vill tillverka en prototyp, hur ser processen ut?

  Första kontakten med oss går ofta via en offertförfrågan via e-post, där dina behov framgår....

 • Vad innebär fräsning?

  Fräsning är en form av skärande bearbetning och utförs i antingen konventionella (manuella) fräsmaskiner eller...

 • Vad innebär svarvning?

  Svarvning är en form av skärande bearbetning och utförs i antingen konventionella (manuella) svarvmaskiner eller...

 • Hur fungerar planslipning?

  Som namnet antyder används en planslipmaskin för att göra arbetsstycken plana. Detaljen monteras på ett...

 • Vad är centerlesslipning?

  Centerlesslipning är en effektiv slipmetod som främst används för att slipa cylindriska detaljer med hög...

 • Vad är innerrundslipning?

  Innerrundslipning slipar detaljens innersida. Metoden kallas även för hålslipning. Metoden går i likhet med ytterrundslipning...

 • Vad är ytterrundslipning?

  Ytterrundslipning slipar ett runt arbetsstyckes yttersida. En rundslipmaskin, antingen manuell eller CNC-styrd, med roterande slipskiva...

 • Vad innebär läppning?

  Om svarvning eller polering inte ger önskat resultat i ytjämnhet kan läppning vara ett bra...

 • Vilka svetsmetoder använder vi?

  GMW använder sig av följande svetsprocesser: MIG (Metal Insert Gas) och MAG (Metal Active Gas)...

 • Vilka material kan vi svetsa i?

  Vi svetsar och löder i de flesta på marknaden förekommande material, såsom: Stål Rostfritt stål...