Jag vill tillverka en prototyp, hur ser processen ut?

Första kontakten med oss går ofta via en offertförfrågan via e-post, där dina behov framgår. Om ritningen eller instruktionen är tydlig återkommer vi med en offert på det antal som efterfrågas. Om vi finner underlagen otillräckliga för att kunna beräkna ett pris återkommer vi med frågor så att du får möjlighet att göra förtydliganden.

Det händer att vi kommer med produktkritik för att göra processen så kostnadseffektiv som möjligt, både för oss och för dig som kund. Det kan till dels röra konstruktionen som sådan – kanske kan en liten toleransändring snabba på tillverkningsprocessen avsevärt? Det kan även handla om materialvalen – är det verkligen hållbart att använda ett icke rostfritt material med tanke på användningsområdet?

När första prototypen är godkänd och klar tillverkar vi vid behov en nollserie för att därefter, om behov finns, övergå till serietillverkning.