Vad innebär svarvning?

Svarvning är en form av skärande bearbetning och utförs i antingen konventionella (manuella) svarvmaskiner eller datorstyrda, så kallade CNC-svarvar. Principen är att arbetsstycket spänns fast i en chuck med hjälp av ett antal backar. Arbetsstycket roterar medan ett skärverktyg rör sig horisontellt längs med detaljen och avlägsnar material tills önskat mått och form uppnås.