Våra kunder & referenser

Våra kunder finns inom en rad olika branscher såsom fordonsindustrin, olja och gas, förnybar energi, medicinteknik och marinindustrin vilka alla ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Den varierande kundbasen bevisar vår breda kompetens och anpassningsförmåga.