Svetsning i Göteborg

Legotillverkning: Produktion

Arbeten vi kan genomföra

I vår svets- och plåtavdelning har vi möjlighet att utföra en mängd uppdrag, stora som små. Vi erbjuder bland annat följande:

 • Svetsning/automatsvetsning (rundmatningsbord)
 • Kantbockning, tunnplåt upp till 8 mm
 • Valsning, upp till 10 mm
 • Klippning, upp till 8 mm
 • Kapning (inkl. automatkapning)
 • Upprymning
 • Gängning
 • Lödning
 • Gasbränning
 • Riktning (värme och press)
 • Borrning
 • Maskinmonteringsarbeten

Vi har även möjlighet att utföra puls-MIG samt automatsvetsning på rundbord.

Svetsmetoderna som används är i huvudsak:

 • MIG (Metal Inert Gas)
 • MAG (Metal Active Gas)
 • TIG (Tungsten Insert Gas)
 • MMA (belagda elektroder)