Integritetspolicy

Med bakgrund av EU: s allmänna dataförordning 2016/679 (GDPR), vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid vilka tillfällen samlas personuppgifter in?

När samarbetspartners, konsulter, kunder m.fl har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter samlas in vid exempelvis konverteringar från vår webbplats, besök, säljmöten, mässbesök, eller kontakt med andra samarbetspartners.

Vilka är ändamålen med GMW:s behandling av personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i syfte att som företag kunna fullgöra våra åtaganden, tillvarata klienters intressen, samt sköta administrationen i vårt CRM-system. Personuppgifter kan även förekomma i samband med administration till externa parter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när något av våra uppdrag förbereds eller administreras.

Personuppgifter för kunder: namn, kontaktinformation och företagsuppgifter: dessa är uppgifter som förekommer i formulär på vår webbplats.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Uppgifterna sparas endast så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten. Det innebär att GMW inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.

Vad är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att denna behandling ger oss som företag möjlighet att fullfölja de avtal som är grundläggande för vår verksamhet, samt för andra uppgifter inom verksamheten.

Den behandling av personuppgifter som härrör från våra leverantörer eller andra samarbetsparter grundas med andra ord på vårt berättigade intresse att administrera våra kundrelationer samt att fullgöra våra avtalsförpliktelser.

Vilka har tillgång till de personuppgifter GMW behandlar?

Enbart relevant personal har tillgång till personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, och att skydda mot obehöriga personers tillgång.

Cookies

Vilka sorters cookies används av GMW?

Vi använder sessionscookies (för Google Analytics)

Vad använder GMW cookie-analysen till?

GMW använder cookie-analysen för att kunna se användarmönster vid besök på webbplatsen genom Google Analytics. Detta görs i syfte att kunna förbättra vår webbplats och i längden vår verksamhet.

Används den insamlade infon som grund till riktad reklam via annonser via Googles annonsnätverk?

GMW har hittills inte använt sig av den samlade cookie-analysen för dessa ändamål. Det är dock inte uteslutet att denna typ av användning kan förekomma i framtiden.

Vilka har tillgång till analysen?

Enbart GMW och dess samarbetspartners har tillgång till den data som webbplatsens cookies samlar in. Datan används till kartläggning av webbplatsens användning i Google Analytics.