Vad vi gör

Legotillverkning: Tjänster

Varför legotillverkning?

Det händer att företag inte kan ta hand om varje del av produktionskedjan själva. Det är då en legotillverkare blir värdefull eftersom den erbjuder en färdig detalj med rätt kompetens på kortare tid.

  • Slipp köpa in maskiner eller anställa personal – kostnadseffektivt och tidssparande.
  • Möt efterfrågan på avancerade komponenter på kortare tid.

Vårt kvalitetsarbete

Vi är kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001:2015

Se certifieringar

Om oss & vår historia

Över 100 år lång tradition av
hantverksskicklighet

Se vår historik

Legotillverkning är alltså en ovärderlig tillgång för dagens moderna industri. Det gör det enklare och mer effektivt att i fortsatt snabb takt tillverka såväl enkla som komplexa detaljer.

Uppdragsgivare slipper köpa in maskiner och anställa personal själva utan kan istället anlita kompetensen utifrån – det är kostnadseffektivt och sparar tid.

Vissa branscher har därtill stor efterfrågan på avancerade komponenter som kräver så många olika typer av bearbetningsmetoder och material att det skulle bli svårt att leverera på samma korta tid som en specialiserad legotillverkare.