Fräsning

Brett utbud inom fräsning

Fräsmaskinen har ett roterande skärverktyg som bearbetar arbetsstycket genom att lutas i olika vinklar. Vi utför fräsning i de flesta material och har kapacitet för allt från enstycksdetaljer till längre serier.

Vårt kvalitetsarbete

Vi är kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001:2015

Se certifieringar

Om oss & vår historia

Över 100 år lång tradition av
hantverksskicklighet

Vår historia

Legotillverkning: Produktion

CNC-styrda och manuella fräsmaskiner

Vi har ett brett utbud inom fräsning och förfogar över ett stort antal både CNC-styrda och manuella fräsmaskiner.

I tillverkningen används datorstöd i form av CAM-systemen GibbsCAM och FeatureCAM. I de manuella fräsmaskinerna utförs ofta mindre jobb men med samma krav på noggrannhet och precision.

Fördelen med en manuell fräsmaskin är att den inte kräver någon programmering och att det går snabbt att ställa om mellan olika jobb. Vår manuella fräs utgör ett komplement till den datorstyrda maskinparken och bearbetar ofta enstycksdetaljer eller intern verktygstillverkning.

Våra CNC-styrda fräsar är fem till antalet och samtliga är tre-axliga. Två av dem används till massproduktion och resten till mindre serier och prototyptillverkning.

Vi vill uppnå så hög flexibilitet som möjligt på vår fräsavdelning. Därför förfogar GMW över både CNC-styrda och manuella fräsmaskiner.

Genom att kunna erbjuda en sådan mix av maskiner blir flexibilitet och kapacitet mycket hög – vi anpassar oss snabbt efter skiftande behov.

Välkommen att kontakta oss.