Fräsning i Göteborg

Legotillverkning: Produktion

Vi förfogar över ett stort antal både manuella och CNC-styrda fräsmaskiner

I tillverkningen används datorstöd i form av CAM-systemen GibbsCAM och FeatureCAM. I de manuella fräsarna utförs ofta mindre jobb men med samma krav på noggrannhet och precision.

Fördelen med en manuell fräs är att den inte kräver någon programmering och att det går snabbt att ställa om mellan olika jobb. Vår manuella fräs utgör ett komplement till den datorstyrda maskinparken och bearbetar ofta enstycksdetaljer eller intern verktygstillverkning.

Våra CNC-styrda fräsar är fem till antalet och samtliga är tre-axliga. Två av dem används till massproduktion och resten till mindre serier och prototyptillverkning.

Vi utför fräsning i de flesta material och har kapacitet för allt från enstycksdetaljer till längre serier.

Precis som på svarvsidan vill vi uppnå flexibilitet även på fräsavdelningen. Därför förfogar GMW över både manuella och CNC-styrda fräsar.

Genom att kunna erbjuda en sådan mix av maskiner blir flexibilitet och kapacitet mycket hög – vi anpassar oss snabbt efter skiftande behov.