Fräsning

Legotillverkning: Produktion

CNC-styrd och manuell fräsning

Vi har ett brett utbud inom fräsning och förfogar över ett stort antal både CNC-styrda och manuella fräsmaskiner. Här kan du läsa mer om vår maskinpark.

I tillverkningen används datorstöd i form av CAM-systemen GibbsCAM och FeatureCAM. I de manuella fräsmaskinerna utförs ofta mindre jobb men med samma krav på noggrannhet och precision.

Fördelen med en manuell fräsmaskin är att den inte kräver någon programmering och att det går snabbt att ställa om mellan olika jobb. Vår manuella fräs utgör ett komplement till den datorstyrda maskinparken och bearbetar ofta enstycksdetaljer eller intern verktygstillverkning.

Tre-axliga CNC fräsmaskiner som ger hög kapacitet

Våra CNC-styrda fräsar är fem till antalet och samtliga är tre-axliga. Två av dem används till massproduktion och resten till mindre serier och prototyptillverkning.
Vi vill uppnå så hög flexibilitet som möjligt på vår fräsavdelning. Därför förfogar GMW över både CNC-styrda och manuella fräsar.

Genom att kunna erbjuda en sådan mix av maskiner blir flexibilitet och kapacitet mycket hög – vi anpassar oss snabbt efter skiftande behov.

Fräsning i stål, aluminium och plast

Vår skickliga personal fräser i material såsom:

  • vanligt stål Vi kallar svartstål för vanligt stål (eller järn), d.v.s. sådant stål som exempelvis inte är rostfritt.
  • rostfritt stål Legeras med krom för att skydda det underliggande stålet. Det finns flera olika typer av rostfritt stål, bland annat värmebeständigt och syrafast.
  • aluminium En lättmetall som framställs av lerjord (bauxit). Metallen är mjuk och därför lättbearbetad. Denl eder också elektricitet och värme mycket bra.
  • plast och övriga metaller Vi bearbetar även plast och övriga metaller, såsom koppar och den icke-magnetiska kopparlegeringen mässing.

Vi vill uppnå så hög flexibilitet som möjligt på vår fräsavdelning. Därför förfogar GMW över både CNC-styrda och manuella fräsmaskiner.

Genom att kunna erbjuda en sådan mix av maskiner blir flexibilitet och kapacitet mycket hög – vi anpassar oss snabbt efter skiftande behov.

Välkommen att kontakta oss.