Vad innebär fräsning?

Fräsning är en form av skärande bearbetning och utförs i antingen konventionella (manuella) fräsmaskiner eller datorstyrda, så kallade CNC-fräsar. Här används ett roterande skärverktyg som bearbetar arbetsstycket, som i sin tur spänns fast med hjälp av fixturer och skruvstycken på ett bord i fräsmaskinen. Skärverktyget ställs i olika vinklar och arbetsbordet flyttas för att uppnå önskad form och mått.