Hur fungerar planslipning?

Som namnet antyder används en planslipmaskin för att göra arbetsstycken plana. Detaljen monteras på ett magnetbord som rör sig horisontellt medan en slipskiva sänks tills önskat mått och ytjämnhet uppnås. Om materialet som ska slipas är omagnetiskt spänns arbetsstycket istället upp med hjälp av fixturer.

En hel del planslipningsjobb är ganska enkla, exempelvis om arbetsstycket inte är så stort, är hårt och jämnt samt om det bara ska slipas i ett plan. Är detaljen större ställs högre krav eftersom det alltid blir spänningar och skevheter i större arbetsstycken. Om de dessutom skall bombarderas, det vill säga ha en pyramidform måste slipning ske i fyra olika plan som dessutom skall vara symmetriska.

GMW förfogar över en planslipmaskin med arbetsområdet 1250×500 mm och maximal höjd på 500 mm.