Vad innebär läppning?

Vid läppning används, till skillnad från vid andra slipmetoder, ett slipmedel (slippasta) för att bearbeta arbetsstycket. Detaljen roteras mot en gjutjärnsskiva med oscillerande rörelser.

Det finns två syften med läppning. Det ena är att ge arbetsstycket en god ytplanhet genom polering, det andra är att få två detaljer att passa ihop genom att gnida arbetsstyckena mot varandra

GMW förfogar över en läppningsmaskin.