Vad innebär läppning?

Om svarvning eller polering inte ger önskat resultat i ytjämnhet kan läppning vara ett bra alternativ att ta till. Vid denna metod används till skillnad från vid andra slipmetoder ett slipmedel (slippasta), för att bearbeta arbetsstycket. Detaljen roteras mot en gjutjärnsskiva med oscillerande rörelser. Denna slipningsprocess ger bra toleranser och ytfinhet.

Det finns två syften med läppning:

  • Det ena är att ge arbetsstycket en god ytplanhet genom polering
  • Det andra är att få två detaljer att passa ihop genom att gnida arbetsstyckena mot varandra

För att uppnå ett jämnt och fint resultat kräver slipmetoden kvalitativ utrustning. GMW förfogar i dagsläget över en läppningsmaskin. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om läppning!