Vad är centerlesslipning?

Centerlesslipning är en process för att avlägsna material från ytterdiametern av ett arbetsstycke. Detaljen matas in mellan två skivor, där den ena skivan slipar och den andra matar. Frammatningen sker således automatiskt utan operatörens inblandning. Detaljen går sedan med ett transportband tillbaka till operatören.

Några av fördelarna med centerlesslipning är att metoden åstadkommer mycket fina ytor samt perfekt rund- och rakhet. Metoden klarar av snäva toleranser och är dessutom halvautomatiserad.
Detaljer som ofta centerlesslipas på GMW är axlar, cylindrar, rör och ventiler. Vi använder oss av en manuell centerlesslip med en maxlängd på 300 mm och en maxdiameter på 100 mm.