Vad är centerlesslipning?

Centerlesslipning är en effektiv slipmetod som främst används för att slipa cylindriska detaljer med hög precision, i och med den höga effektiviteten lämpar sig metoden för stora serier. 

Metoden är en process för att avlägsna material från ytterdiametern av ett arbetsstycke. Detaljen matas in mellan två skivor, där den ena skivan slipar och den andra matar. Frammatningen sker således automatiskt utan operatörens inblandning. Detaljen går sedan med ett transportband tillbaka till operatören.

Fördelar med centerlesslipning:

  • Åstadkommer mycket fina ytor 
  • Ger perfekt rund- och rakhet 
  • Klarar av snäva toleranser 
  • Halvautomatiserad.

På GMW använder vi ofta metoden på detaljer som axlar, cylindrar, rör och ventiler. Vi använder oss av en manuell centerlesslip med en maxlängd på 300 mm och en maxdiameter på 100 mm.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!