Frågor & svar om slipning

 • Hur fungerar planslipning?

  Som namnet antyder används en planslipmaskin för att göra arbetsstycken plana. Detaljen monteras på ett magnetbord som rör sig horisontellt medan en slipskiva sänks tills önskat mått och ytjämnhet uppnås. Om materialet som ska slipas är omagnetiskt spänns arbetsstycket istället upp med hjälp av fixturer.

  En hel del planslipningsjobb är ganska enkla, exempelvis om arbetsstycket inte är så stort, är hårt och jämnt samt om det bara ska slipas i ett plan. Är detaljen större ställs högre krav eftersom det alltid blir spänningar och skevheter i större arbetsstycken. Om de dessutom skall bombarderas, det vill säga ha en pyramidform måste slipning ske i fyra olika plan som dessutom skall vara symmetriska.

  GMW förfogar över en planslipmaskin med arbetsområdet 1250×500 mm och maximal höjd på 500 mm.

 • Vad är centerlesslipning?

  Centerlesslipning är en effektiv slipmetod som främst används för att slipa cylindriska detaljer med hög precision, i och med den höga effektiviteten lämpar sig metoden för stora serier. 

  Metoden är en process för att avlägsna material från ytterdiametern av ett arbetsstycke. Detaljen matas in mellan två skivor, där den ena skivan slipar och den andra matar. Frammatningen sker således automatiskt utan operatörens inblandning. Detaljen går sedan med ett transportband tillbaka till operatören.

  Fördelar med centerlesslipning:

  • Åstadkommer mycket fina ytor 
  • Ger perfekt rund- och rakhet 
  • Klarar av snäva toleranser 
  • Halvautomatiserad.

  På GMW använder vi ofta metoden på detaljer som axlar, cylindrar, rör och ventiler. Vi använder oss av en manuell centerlesslip med en maxlängd på 300 mm och en maxdiameter på 100 mm.

  Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

 • Vad är innerrundslipning?

  Innerrundslipning slipar detaljens innersida. Metoden kallas även för hålslipning. Metoden går i likhet med ytterrundslipning ut på att avverka material från arbetsstycket tills rätt mått uppnås.

  GMW förfogar över både manuella och CNC-styrda rundslipmaskiner.

 • Vad är ytterrundslipning?

  Ytterrundslipning slipar ett runt arbetsstyckes yttersida. En rundslipmaskin, antingen manuell eller CNC-styrd, med roterande slipskiva används och åstadkommer mycket fin yta enligt snäva toleranser. Arbetet kräver stort hantverkskunnande och erfarenhet. En vanlig detalj som ofta rundslipas är en axel. Den ser inte särskilt märkvärdig ut, men om materialet har ojämn hårdhetsgrad eller om detaljen kastar, krävs mycket hög koncentration hos operatören för att innehålla ritningstoleransen. Arbetar man därtill med längre arbetsstycken måste operatören hela tiden vara extra uppmärksam, så att inte sliptrycket gör att svikten blir större än toleranserna.

  GMW förfogar över både manuella och CNC-styrda rundslipmaskiner.

 • Vad innebär läppning?

  Om svarvning eller polering inte ger önskat resultat i ytjämnhet kan läppning vara ett bra alternativ att ta till. Vid denna metod används till skillnad från vid andra slipmetoder ett slipmedel (slippasta), för att bearbeta arbetsstycket. Detaljen roteras mot en gjutjärnsskiva med oscillerande rörelser. Denna slipningsprocess ger bra toleranser och ytfinhet.

  Det finns två syften med läppning:

  • Det ena är att ge arbetsstycket en god ytplanhet genom polering
  • Det andra är att få två detaljer att passa ihop genom att gnida arbetsstyckena mot varandra

  För att uppnå ett jämnt och fint resultat kräver slipmetoden kvalitativ utrustning. GMW förfogar i dagsläget över en läppningsmaskin. 

  Kontakta oss gärna om du vill veta mer om läppning!