Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

Kvalitetsarbetet på GMW omfattar alla delar av organisationen, från mätdonshantering och kontroll under tillverkning till sätten på vilka strategiska beslut tas.

GMW har formulerat detaljerade instruktioner för hur samtliga processer skall genomföras. På operativ nivå kan det exempelvis handla om hur en detalj verifieras och görs spårbar genom hela tillverkningskedjan med hjälp av dokumenterade förstabits- och operatörskontroller. Det kan även handla om operatörernas egenansvar gällande maskinunderhåll eller om övervakning och hantering av mätinstrument.

GMW förespråkar korta kommunikationsvägar mellan ledning och personal för att fånga upp och eliminera eventuella briser i kvalitetsarbetet. Viktiga interna och externa händelser kommuniceras tydligt med medarbetarna så fort de uppstår. Genom att se till att personalen trivs och kan påverka arbetsmiljön och organisationens beslut byggs en ovärderlig kultur av att vilja göra saker rätt.

Som ett bevis på vårt omfattande kvalitetsarbete är vi certifierade enlig ISO 9001:2015. Det innebär att GMW genom återkommande kontroller bevisar för en extern, oberoende part att kvalitetsledningssystemet är lämpligt för verksamheten. Kunden kan under dessa förutsättningar känna sig trygg i att GMW gör allt för att den ska bli nöjd.

Se certifikat i PDF-format här eller förhandsvisad nedan.

Se kvalitetspolicy i PDF-format här eller förhandsvisad nedan.